Produksjon Inspirert av naturen

Rent og friskt vann er nødvendig for å dyrke gode alger. FjordAlgs vann kommer fra snøfelt og breer kring Norges vestligste bre. Nesten all elektrisitet i Norge kommer fra fornybar vannkraft. Bygget på disse naturgitte fortrinnene, er FjordAlg din leverandør av kvalitet og naturlige mikroalger, inspirert av naturen og dyrket og høstet ved fjordene.

Vi starter med friskt brevann, filtrerer det og tilsetter nødvendige næringsstoffer for et medium som gir optimal vekst av våre alger. Algekultur og medium er i en innovativ fotobioreaktor som sikrer en helt lukket og kontrollert prosess. Etter høsting av algene prosesseres de umiddelbart og hygienisk videre til de høyeste standarder.